Specjaliści

Anna Chwiałkowska-Dąbkowska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, także Krakowskiej Szkoły Psychodynamicznej.

Ukończyła szeregu kursów i szkoleń rozwijających zawodowo. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi oraz prowadzi zajęcia i warsztaty psychoedukacyjne dla różnych instytucji w województwie.

Według Pani Anny, najważniejszy jest człowiek i jego osobista historia. Wspólnie stara się uporządkować i zrozumieć jego świat wewnętrzny, bez osądzania czy gotowych rad. Oczywiście opiera się na wiedzy teoretycznej; najważniejszy jest człowiek, nie diagnoza. Ma podejście holistyczne do człowieka, w tym jako ważne źródło informacji traktuje sygnały wysyłane przez ciało, o którym trochę zapominamy we współczesnym świecie.

Wiesław Kariński

Doktor habilitowany nauk prawnych i teologicznych, profesor UMK Wydziału Teologicznego, magister psychologii klinicznej i zdrowia.

Odbywał praktyki w Szpitalu Psychiatrycznym w Toruniu.

Doktor Kariński ma doświadczenie w zakresie: diagnozowania zaburzeń osobowości (MMPI), prowadzenie terapii lęk i fobia, w ocenie stanu psychicznego, prowadzeniu terapii osób borykających się z napadami paniki.

Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu problemów i prowadzeniu terapii małżeńskich, w pomocy psychologicznej w zakresie radzenia sobie z codziennymi problemami, prowadzenie terapii uzależnień.

Krzysztof Mocarski

Psycholog, coach, psycholog sportu. Absolwent Uniwersytetu SWPS w Warszawie na Wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej. Certyfikowany terapeuta RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania) oraz metody Simontona. Absolwent Norman Benett Academy, certyfikowany Coach Praktyk Biznesu (EMCC).

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje krótkoterminową terapię poznawczo – behawioralną, u podstaw której leży założenie, że myśli, emocje oraz zachowanie człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce zachowań, które mogą być dysfunkcjonalne.

Specjalizuje się w terapii nerwic, depresji, lęków napadowych oraz PTSD (Zespołu Stresu Pourazowego), zaburzeń kompulsywno – obsesyjnych. W pracy z pacjentami i klientami stosuję także coaching oraz metodę RTZ (Racjonalną Terapię Zachowania) wychodząc z założenia, że najlepszym ekspertem w dochodzeniu do celu czy tez rozwiązywaniu trudnej sytuacji jest sam klient czy pacjent. Rolą terapeuty w tym procesie jest zatem uświadomienie klientowi jego możliwości oraz mocnych stron. Od paru lat specjalizuję się również w psychologii sportu, wykorzystując wiedzę psychologiczną w celu poprawy osiągnięć sportowych oraz rozwoju osobistego zawodniczek i zawodników poprzez indywidualny i optymalnie dobrany trening mentalny.

Michał Dąbkowski

Absolwent UMK na wydziale humanistycznym, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie (IPZ ETOH).

Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (IPZ ETOH), także Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami ochrony zdrowia(UMK) oraz MBA (Kolegium Jagiellońskie).Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami doświadczającymi cierpienia: związanego z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym DDA, z dziećmi wywodzącymi się z rodzin dysfunkcyjnych, z osobami mającymi trudności w przeżywaniu trudnych emocji (złości, gniewu, rozpaczy, smutku), z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych oraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, także z młodzieżą uzdolnioną.W pracy psychoterapeutycznej opiera się głownie na paradygmacie stworzonym przez Victora Frankla, a także integruje poszczególne idee występujące w znanym nurtach psychoterapii.

Sylwia Maczewska

Ukończyła Uniwersytet SWPS, gdzie specjalizowała  się w psychologii klinicznej.

Jest słuchaczką Szkoły Psychoterapii vis Salutis. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zdobywała pracując w szkole integracyjnej.

Jest uczestniczką projektu Pogotowia Psychologicznego. Udziela wsparcia, poradnictwa, konsultacji psychologicznych.

Pani Sylwia czerpie siłę z wrażliwości. Ważna jest dla niej otwartość, empatia i akceptacja, chęć pomocy drugiemu człowiekowi.

Porusza się w tematach: wartości, uważności na siebie i innych, odpowiedzialności, rozwoju, procesu zmiany, planu działania na tu i teraz.

Szczególnie bliska jest jej tematyka uzależnień, lęku, kryzysu egzystencjalnego oraz depresji.

Poza poszerzaniem kompetencji w szkoły psychoterapii, rozwija wiedzę w zakresie  seksualności człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content