Dla kogo?

Zapewniamy wsparcie dla osób dorosłych z każdej grupy wiekowej oraz młodzieży i dzieci zmagających się z:

  • osamotnieniem,
  • strachem przed izolacją,
  • obawą o osoby znajome w kwarantannie,
  • trudnościami w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,
  • skutkami epidemii.

Platforma ta powstała z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dzięki finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jesteśmy zespołem specjalistów powołanym w celu niesienia pomocy osobom, które z powodu epidemii koronawirusa mają trudności w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, dotkniętych skutkami epidemii. Diagnozujemy, leczymy i zapobiegamy zaburzeniom procesów psychologicznych. Pomagamy w sytuacji stresu. Prowadzimy terapie poznawczo-behawioralną dla osób doświadczonych oraz psychoterapie psychodynamiczne dla osób dorosłych.

Specjalizujemy się w poradnictwie dla osób dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Oferujemy:

  • psychoterapię,
  • psychologiczne,

w zależności od potrzeb wynikających z diagnozy.

Skip to content